Praca w Niemczech – jakie prawa Ci przysługują?

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej, nie są zobowiązani do uzyskania pozwolenia na pobyt oraz pracę w Niemczech. Mało skomplikowana procedura podjęcia zatrudnienia na terenie Niemiec oraz perspektywa atrakcyjnych zarobków, w ostatnich latach zachęciły do wyjazdu wielu Polaków. Nasi rodacy, jak kierunek emigracji wybierają bardzo często większe miasta, w których jest stosunkowo łatwiej o dobrze płatną pracę – m.in. Dortmund, Düsseldorf, Monachium, a także Frankfurt. Należy podkreślić, że niezależnie od rodzaju umowy o pracę – na czas określony, nieokreślony, na niepełny lub cały etat, osobom zatrudnionym na terenie Niemiec przysługują takie same prawa.

 

Płaca minimalna

Na terenie Niemiec obowiązuje płaca minimalna, która aktualnie kształtuje się na poziomie 8,84 euro/h. Jeśli pracownik zarabia mniej, ma prawo wymagać od pracodawcy podwyższenia wynagrodzenia. Warto jednak zaznaczyć, że płaca minimalna nie obowiązuje pracowników nieletnich, osób, które przez wiele lat przebywały na bezrobociu oraz wolontariuszy. Przepisy określające minimalne wynagrodzenie mają ulec zmianie 1 stycznia 2019 roku.

 

Ustawowy czas pracy

Według niemieckiego prawa tydzień pracy może wynosić maksymalnie 48 godzin. Dodatkowo, osoba zatrudniona nie powinna pracować więcej niż 6 dni w tygodniu i 8 godzin w ciągu dnia – od poniedziałku do soboty. Warto także zaznaczyć, że każdemu pracownikowi podczas dnia roboczego przysługuje 30-minutowa przerwa. Natomiast ustawowy czas odpoczynku przed kolejnym dniem pracy wynosi 11 godzin.

 

Prawo do płatnego urlopu

W przypadku 5-dniowego tygodnia pracy osobie zatrudnionej w niemieckiej firmie przysługuje 20 dni płatnego urlopu rocznie. Natomiast 6-dniowy tydzień pracy łączy się z prawem do większej liczby dni urlopu – 24 dni.

 

Urlop zdrowotny

Prawo do płatnego urlopu zdrowotnego przysługuje osobom, które przepracowały w konkretnej firmie minimum 4 tygodnie. W takim przypadku tzw. chorobowe może trwać do 6 tygodni.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę

W zależności od czasu zatrudnienia w konkretnej firmie pracownik planujący zmianę miejsca pracy, musi złożyć wypowiedzenie z określonym wyprzedzeniem:

  • przepracowane 6 miesięcy – wypowiedzenie należy złożyć minimum dwa tygodnie przed planowanym odejściem z pracy,
  • przepracowane więcej niż 6 miesięcy – obowiązuje 4-miesięczny okres wypowiedzenia,
  • przepracowane więcej niż 20 lat – pracownik musi złożyć wypowiedzenie przynajmniej 7 miesięcy przed planowanym zakończeniem pracy w danym przedsiębiorstwie.

Pracodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Informacja o planowanym zwolnieniu powinna zostać przekazana pracownikowi przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. Warto jednak zaznaczyć, że pewne grupy pracowników w Niemczech są chronione przed zwolnieniem. Należą do nich osoby niepełnosprawne, członkowie rady zakładowej, kobiety w ciąży (w czasie jej trwania i przez kilka miesięcy po porodzie) oraz rodzice na urlopie wychowawczym.

 

Prawa dla rodziców

Na terenie Niemiec szereg praw przysługuje kobietom, które spodziewają się dziecka. Przyszłe matki stanowią jedną z grup pracowniczych, które według niemieckiego prawa pracy nie mogą zostać zwolnione przez konkretny okres. Prawo zapewnia im swego rodzaju ochronę przed zerwaniem stosunku pracy przez pracodawcę w okresie ciąży oraz do 4 miesięcy po porodzie. Co więcej, po urodzeniu dziecka pracownik ma prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz dodatku opiekuńczego tzw. Elterngeld. Zasiłek ten mogą otrzymać osoby, które spełniają konkretne wymogi dotyczące dochodów – łączne zarobki rodziców nie mogą być wyższe niż 500 tys. euro rocznie. W zależności od wysokości dotychczasowego wynagrodzenia osoby wnioskującej o Elterngeld, można otrzymać maksymalnie do 1800 euro zasiłku miesięcznie. Kwota, którą otrzymuje się w ramach Elterngeld stanowi 67% średnich zarobków z ubiegłego roku – pod warunkiem, że miesięczna pensja nie przekraczała 1200 euro. W przypadku wyższych dochodów obniża się do 65% wysokości rocznego wynagrodzenia. Należy podkreślić, że Elterngeld przysługuje przez rok, a wniosek o zasiłek należy złożyć do trzech miesięcy po porodzie.

 

Warto zaznaczyć, że rodzicom w Niemczech przysługuje także prawo do tzw. urlopu wychowawczego. Ustawowo, zarówno ojciec, jak i matka mogą z niego korzystać aż do 3. urodzin dziecka. Podczas urlopu opiekuńczego pracodawca nie może zwolnić pracownika.

 

Podatki

Kwota wolna od podatków w Niemczech wynosi 8 820 tys. euro. Jeśli roczny dochód pracownika nie przekracza 52 881 tys. euro,  jest on zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego w wysokości od 14 do 42% (jego wysokość zależy od zarobionej kwoty).  W przypadku dochodu rocznego na poziomie 52 882 – 254 446 euro podatek wynosi 42%. Natomiast, jeśli pracownik w ciągu roku zarobi więcej niż 254 447 euro, musi zapłacić 45% podatek.